Løsninger for mat og drikkevarer 

Forsyner næringsmiddelindustrien med industrigass.

Gassene vi bruker
Nippon Gases har en rekke løsninger som kan skreddersys til dine behov og hjelpe virksomheten din å oppnå enda bedre resultater. Samtidig reduseres ofte kostnadene ved å gi økt produktivitet.

Bruk av riktig gass kan gjøre det enklere å optimalisere aktivitetene i virksomheten, redusere langsiktige kostnader og gi økt produktivitet og operasjonell fleksibilitet.

Få mer for mindre!
Oxygen for Food and Beverage
Argon for Food and Beverage
Nitrogen for Food and Beverage
Carbon Dioxide for Food and Beverage
Har du spørsmål?
Det er gode grunner til at vi i Nippon Gases
kalles «the Gas Professionals», ettersom vi
kan eliminere alle usikkerhetsmomenter.